HEJ!

Stort tack för förtroendet att hjälpa dig att skapa ett inspirerande hem som passar dina behov och andas din personlighet!
Jag vore väldigt tacksam om du kunde ta dig tid till att svara på några frågor angående din upplevelse av att jobba med en inredare online.
Jag uppmuntrar dig till att svara ärligt och så utförligt som möjligt på frågorna då dina svar kommer att hjälpa mig att bättre hjälpa andra med sina inredningsprojekt.

Ditt namn

Din epost

1. I vilken utsträckning tycker du att inredaren förstod dina behov?

123456

2. I vilken utsträckning tycker du att inredaren förstod din smak & stil?

123456

3. I vilken utsträckning tycker du att inredningsförslaget & materialet var värt priset du betalat?

0123456

Ditt projekt har ju genomgått olika steg, här svarar du på hur du upplevt dem!

Svara på en skala 1-6 där 1 = mycket negativt och 6 = mycket positivt

Om du inte genomgått det aktuella steget ange 0

4. Frågorna om dina behov/din stil som du fyllde i på spicymind.se?

0123456

5. Insamlingen av inspirationsbilder i en privat Pinterestmapp?

0123456

6. Den första inredningspresentationen i Designfiles.com med beskrivning av projektet, personlig mood board och initialt möbelförslag?

0123456

7. Presentationen av planlösning/ritning och möbelplacering i Designfiles.com?

0123456

8. Telefonkontakten med avstämning efter det första förslaget?

0123456

9. Revideringen i Designfiles.com efter det första förslaget med korrigeringar av möbelförslag och planlösning (förslag 2)?

0123456

10. I vilken utsträckning tycker du fått ett konkret underlag att inreda ditt hem?

123456

11. Hur troligt är det att du genomför ditt inredningsprojekt med hjälp av hela eller delar av materialet?

123456

12. Tycker du att någonting i kommunikation, presentation eller arbetsprocess skulle kunna förbättras för att möta dina behov och ge dig ett mer träffsäkert underlag?

13. Hur lätt/svårt tycker du det var att använda webbplattformen Designfiles.com för kommunikation, presentation och förslag?

123456

14. I vilken utsträckning var information om möbelförslag, priser och inköpsställen i Designfiles.com tydlig?

123456

15. Hur troligt är det att du rekommenderar någon du känner att använda en inredare online?

12345678910

16. Hur troligt är det att du rekommenderar någon du känner att använda en inredare online från Spicymind?

12345678910

17. Om du skulle rekommendera någon annan att använda en sådan här tjänst, hur skulle du då beskriva din upplevelse?

18. Får vi använda dina kommentarer i samband med marknadsföring av Spicymind Inredning på webb och i sociala medier?

JaNejKontakta mig först

Återigen ett stort & varmt tack till dig för att du hjälper mig att förbättra verksamheten så att jag kan hjälpa fler att få inspirerande hem!