Målet är att ditt inredningsprojekt ska gå smidigt och att du ska bli riktigt nöjd.

Därför är det viktigt att vi är överens om innehåll och fördelning av ansvar innan vi startar.

Läs igenom nedanstående punkter noggrant.
Och hör av dig om någonting är oklart!

1. Ditt ansvar

Kunden ansvarar för följande:

 • Skicka korrekta mått och foton enligt Spicyminds instruktioner på det aktuella rummet/rummen
 • Skicka en enkel skiss enligt Spicyminds instruktioner på det aktuella rummet/rummen (alt. planlösning/ritning)
 • Erlägga full betalning innan projektet startar
 • Samla/ge feedback på bilder i personlig Pinterestmapp inom 7 kalenderdagar från det att projektet startat
 • Uttrycka sin upplevelse av samarbetet genom att lämna en utvärdering efter avslutat projekt

2. Vårt ansvar

Spicymind ansvarar för följande vid fullgörande av kundens ansvar ovan:

 • Hantera alla kundens uppgifter och material konfidentiellt och utan risk för att utomstående har tillgång till informationen
 • Färdigställa Pinterestmapp för påseende/godkännande av kund innan konkret inredningsförslag tas fram
 • Senast 14 kalenderdagar efter det att material erhållits från kund och Pinterestmapp färdigställts skicka inredningsförslag till kund (om inget annat överenskommits)
 • Inredningsförslaget innehåller
  • 1 Mood board
  • 1-2 Sample boards per rum (färg/tapet/materialspecifikationer och möbelförslag inkl. priser och länkar till inköpsställen)
  • Planlösning med inredningsförslag i 2D och 3D för de aktuella rummen
 • Genomförande av en mindre revidering inom nedanstående områden inom 7 vardagar efter det att ursprungligt förslag lämnats. Detta är avhängigt tydlig feedback från kunden vad som inte fungerat med det första förslaget och utförlig beskrivning av nytt önskemål.
  • Korrigering av planlösning
  • Uppdatering av färger/tapeter, möbler och inredningsdetaljer

3. BETALNINGSINFORMATION

 • Faktura skickas till kund per e-mail när:
  • Kuden fyllt i kartläggningsformulär
  • Telefonavstämning ang. projektet genomförts
  • Kunden bekräftat sin beställning och accepterat pris via mail
 • Betalning för inredningstjänst erläggs i sin helhet i förskott till Spicymind bankgiro: 455-4986 med angivande av fakturanummer
 • Betalningsvillkor är 10 dagar netto från fakturadatum
 • Alla priser är inkl. moms
 • När betalning skett kontaktar Spicymind kund via mail med information om specifik tidsplan och deadlines för material

4. ÖVRIGT

 • Om korrigeringar i materialet måste ske p g a att förutsättningarna förändras och/eller kunden lämnat inkorrekta uppgifter har Spicymind rätt att debitera för det extraarbete detta medför. Debitering sker per timme med 650 kr. Överenskommelse om antal timmar görs innan revideringsarbetet startar. Extradebitering kan ej genomföras utan kundens skriftliga godkännande.
 • Den angivna tidsramen är avhängig att Spicymind får material och att återkoppling från kund ang. innehåll i inspirationsmapp sker i tid.
 • Om kunden senarelägger projektet mer än 30 dagar efter det att överenskommelse är gjord och betalning skett, förbehåller sig Spicymind rätten att debitera 650 kr för nyuppstart. Betalning ska erläggas innan projektet återupptas.
 • Om kunden avbokar sin beställning efter betalning återbetalas hela beloppet med reduktion av 650 kr (administrationsavgift).
 • Om kunden önskar att inköp ska hanteras av Spicymind sker 10% påslag på inköpspriset för kontakter med leverantör och beställningsförfarande.
 • De produkter och priser som lämnas i inredningsplanen bygger på, vid tillfället, aktuell information från leverantören. Spicymind kan inte garantera att tredje parts sortiment, prissättning och leveransvillkor förblir oförändrade över tid.
 • Eventuell tvist hanteras av skiljemän i förenklat förfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.