Målet är att ditt inredningsprojekt ska gå smidigt och att du ska bli riktigt nöjd.

Därför är det viktigt att vi är överens om innehåll och fördelning av ansvar innan vi startar.

Läs därför igenom nedanstående punkter noggrant och hör av dig om någonting är oklart.

1. Ditt ansvar

Kunden ansvarar för följande:

 • Skicka korrekta mått och foton enligt Spicyminds instruktioner på det aktuella rummet/rummen
 • Skicka en enkel skiss enligt Spicyminds instruktioner på det aktuella rummet/rummen (alt. planlösning/ritning)
 • Erlägga full betalning innan projektet startar
 • Samla/ge feedback på bilder i personlig Pinterestmapp inom 7 kalenderdagar från det att projektet startat
 • Uttrycka sin upplevelse av samarbetet genom att lämna en utvärdering efter avslutat projekt

2. Vårt ansvar

Spicymind ansvarar för följande vid fullgörande av kundens ansvar ovan:

 • Hantera alla kundens uppgifter och material konfidentiellt och utan risk för att utomstående har tillgång till informationen
 • Färdigställa Pinterestmapp för påseende/godkännande av kund innan konkret inredningsförslag tas fram
 • Senast 14 kalenderdagar efter det att material erhållits från kund och Pinterestmapp färdigställts skicka inredningsförslag till kund
 • Inredningsförslaget innehåller
  • 1 Mood board per rum (känsla)
  • 1-2 Sample boards per rum (färg/tapet/materialspecifikationer och möbelförslag inkl. priser och länkar till inköpsställen)
  • 1 planlösning med inredningsförslag i 2D och 3D per rum
 • Genomförande av mindre revidering inom 7 dagar efter det att ursprungligt förslag lämnats
  • Korrigering av planlösning
  • Nya förslag på färger, material eller tapeter

3. BETALNINGSINFORMATION

 • Faktura skickas till kund per e-mail när kunden skickat in frågeformulär och bekräftat beställning via mail
 • Betalning sker till Spicymind bankgiro: 455-4986 med angivande av fakturanummer
 • Betalningsvillkor är 10 dagar netto från fakturadatum
 • Alla priser är inkl. moms
 • När betalning skett kontaktar Spicymind kund via mail med information om specifik tidsplan och deadlines för material

4. ÖVRIGT

 • Om korrigeringar måste ske p g a att kunden lämnat inkorrekta uppgifter har Spicymind rätt att debitera för extraarbete om kunden önskar revidering av förslag. Debitering sker per timme med 650 kr. Överenskommelse om antal timmar görs innan revideringsarbetet startar.
 • Den angivna tidsramen är avhängig att Spicymind får material och att återkoppling från kund ang. innehåll i inspirationsmapp sker i tid.
 • Om kunden senarelägger projektet mer än 30 dagar efter det att överenskommelse är gjord och betalning skett, förbehåller sig Spicymind rätten att debitera 650 kr för nyuppstart. Betalning ska erläggas innan projektet återupptas.
 • Eventuell tvist hanteras av skiljemän i förenklat förfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm